Vyhledávání

KOSTEL VŠECH SVATÝCH NA HRADĚ PRAŽSKÉM - Praha 1

Kostel je součástí areálu Pražského hradu. Předchůdcem současné stavby byla románská palácová bazilika, která byla ve 14. století zbořena. Chór dnešního kostela je dílem Petra Parléře a jeho huti z let 1370-1380.
Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 1-922
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 9.9.2023 až 10.9.2023: od 10:00 do 18:00 hodin

V rámci EHD se návštěvníkům zpřístupní interiér kostela.

Kostel Všech svatých je součástí areálu národní kulturní památky Pražský hrad. Předchůdcem současné stavby byla románská palácová bazilika, která byla ve 14. století zbořena. Chór dnešního kostela je dílem Petra Parléře a jeho huti z let 1370–1387. Po požáru v roce 1541 zbyly z kostela jen obvodové zdi. Při opravě v letech 1579–1580, která proběhla na náklady Alžběty Habsburské, byl chór opatřen novou klenbou, nižší než původní. Okna byla zmenšena a osazena novými kružbami. Nově byla postavena loď dosahující až k východnímu průčelí Vladislavského sálu, který byl portálem propojen se západní emporou kostela.

Péčí Kolegiátní kapituly Všech svatých prošla tato kulturní památka v letech 2020–2022 celkovou obnovou. Za náročnou rekonstrukci kostela si Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském odnesla vítězství v krajském kole soutěže Památka roku 2022.

Odpovědná osoba
Jméno: Věra
Přijmení: Hrubá
Telefon: 221 097 438
svati1.jpg

náměstí U Svatého Jiří
Praha 1, 118 00