Vyhledávání

Gotické dvojče – Dům umění - Litoměřice

Gotické dvojče je jedním z nejstarších dochovaných obytných domů v Litoměřicích, jehož datování kolísá od 2. poloviny 15. ke 2. čtvrtině 16. století.
Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 16269/5-1722
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: PŘÍZEMÍ: Litografická dílna LITHO LITO, otevřeno během veřejných akcí. 1. PATRO: Galerie Gotické dvojče (Kulturní centrum Řehlovice), otevřeno během výstav

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 9.9.2023 od 10:00 do 20:00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

ART DISTRICT LITOMĚŘICE
www.ikgidp.com
www.artdistrictlitomerice.cz
http://gotickedvojce.cz

Událost litoměřických jednotlivců i organizací z oblasti uměleckořemeslných činností a vzdělávání, kteří se Vám představí svými uměleckými díly, designem, architekturou, ateliéry, dílnami, galeriemi, muzei, učebnami i workshopy.

V G2 Gotickém dvojčeti pro Vás chystáme:
Pátek 8. 9. 2023
20.00 Koncert Ashiy Bison Rouge, polsko-německé cellistky a zpěvačky
Vstupné dobrovolné, doporučené 200 Kč

Sobota 9. 9. 2023
10.00–16.00 Art & Edu market
13.00–16.00 LITHO LITO open studio
Vstup zdarma

Událost pořádáme za laskavé podpory Města Litoměřice. Mediálním partnerem je ústecký měsíčník Uličník.

G2 Gotické dvojče – Dům umění. Dlouhá léta budovu Města spravovalo Oblastní muzeum Litoměřice. V letech 1997–2018 sídlila v prostoru roubené místnosti soukromá Galerie ve dvoře, mezi léty 2018 a 2020 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Dnes je tento dům ve vlastnictví i správě Města Litoměřice sdílený jeho uživateli litografickou dílnou LITHO LITO Institutu kresby a grafiky v přízemí a Galerií Gotické dvojče Kulturního centra Řehlovice v 1. patře.


Gotické dvojče je jedním z nejstarších dochovaných obytných domů v Litoměřicích, jehož datování kolísá od 2. poloviny 15. ke 2. čtvrtině 16. století. Dům byl tedy postaven v období dnes nazývaném jako jagellonská gotika, během vlády Vladislava II. Jagelonského v Českém království (po smrti husitského krále Jiřího z Poděbrad). Přesto, že je tato budova nejisté datace, je jedním ze dvou téměř intaktně dochovaných gotických domů ve městě. Tím druhým je objekt dnešní Galerie a muzea litoměřické diecéze na Mírovém náměstí (na raně gotických základech byl vybudován pozdně gotický měšťanský dům s původními profilovanými okny, římsami a vrstveným stupňovitým štítem. V ose průčelí je štítek s letopočtem 1513, v loubí částečně zachován pozdně gotický portál.) 

Dvojče představuje ceněný hmotný doklad kultury městského bydlení sklonku středověku. Tento pozdně gotický dům má dvojitý štít a uvnitř v patře se nachází unikátní, na tehdejší poměry velkoryse řešená, renesanční srubová světnice s vysokými prosklenými okny ve zděných špaletách, s předsíní, černou kuchyní a postranní komorou. Srubová místnost (tzv. kufr) byla obnovena až při rekonstrukci započaté v roce 1980. Ve spodním podlaží, v úrovni terénu, jsou dvě místnosti, přičemž levá část, dříve průjezdná, svým obloukem navazuje na přední dům U Modrého hroznu, a vedlejší pravá má charakter mázhausu. Obě místnosti mají původní klenuté stropy a jsou dodatečně doplněné o, bohužel, historicky necitlivě řešená okna, kované mříže a vrata.

Dům se nachází se ve dvorním traktu Jezuitské ulice čp. 4/12a, též historicky cenného, renesančně přestavěného domu (stavitelem Ambrožem Ballim) nazvaného U Modrého hroznu (viz níže). S tímto domem bylo dvojče odedávna neoddělitelně propojeno pavlačí, kterou v 19. století vystřídala spojka zastřešených dřevěných schodišť vedoucích z prvních podlaží obou částí domů na úroveň uličního terénu. Vlastní Dvojče sloužilo nejpozději od 19. století jako skladiště a silně zchátralo. Schodiště podlehla asanaci v 50. letech 20. století. V některých písemných materiálech je Dvojče zmiňováno jako Hinterhaus, což doslovně znamená zadní dům nebo zadní stavení. Tedy si lze uvědomit, že tato budova nikdy nestála coby monumentální solitér, jak ji lze vnímat dnes, byla vždy ve vztahu s domem, k němuž svým vznikem a předchozí existencí náleží, nejednalo se tedy o samostatný dům. Část zástavby poškozené bombardováním v posledních dnech 2. světové války roku 1945 byla zbořena bez dokumentace. Dříve zhusta zastavěný prostor vnitrobloku mezi městskými hradbami a domy v Jezuitské ulici byly v průběhu 50. let v duchu tehdejších urbanistických zásad asanován. Gotické dvojče bylo před asanací uchráněno. Vypreparované z vybourané původní zástavby zůstalo osaměle stát v prostoru vnitrobloku, opuštěné a značně chátrající. 

Objekt byl postupně opravován. První opravy byly zahájeny v  60. letech 20. století. Důkladná rekonstrukce v první polovině 80. let (1980–1984) rehabilitovala mimo jiné i zmiňovanou renesanční srubovou místnost v prvním patře. Poslední renovace, které uvedly objekt do dnešní reprezentativní podoby, proběhly v letech 2015–2016. Během nich byl například stabilizován krov, vyměněna střešní krytina, osazeny okapy s tepanými prvky, spravena a nově natřena omítka, obnoveno schodiště s kovaným zábradlím, opraveny okenice ad.
Odpovědná osoba
Jméno: Lenka
Přijmení: Kahuda Klokočková
Telefon: 606875606
G2 logo
G2: Gotické dvojče – Dům umění, Litoměřice

Jezuitská 241/12a
Litoměřice, 412 01