Vyhledávání

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR

V posledních desetiletích se v České republice zainteresované kulturní instituce a organizace intenzivně snaží o zachování kulturního dědictví. Cíleně se zaměřují na budování komplexního systému péče o materiální i nemateriální kulturní památky. Vedle projevů hmotné kultury stojí neméně důležité projevy kultury nehmotné, které se vyznačují svým dynamickým vývojem, průběžnou transformací a z pohledu jejich nositelů stále živým obsahem. Tradiční lidová kultura tvoří významnou složku kulturního celku. Podílí se na konstrukci kulturní identity lokálních komunit a přispívá k zachování kulturní rozmanitosti České republiky. Termín nemateriální kulturní dědictví je zde často chápán jako nehmotná část tradiční lidové kultury, a to zejména zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, jakož i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví.

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury v České republice doplňuje od roku 2009 významná opatření Ministerstva kultury v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu. Impulsem ke zřízení tohoto národního seznamu byl přístup České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO, Paříž 2003). Hlavním účelem seznamu je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky. Seznam je pravidelně aktualizován a zapsané statky pravidelně dokumentovány.


Národní seznam - doplnění 2023

Zpracovatel nominace do národního seznamu „Masopustní mečové tance na Uherskobrodsku" - zástupce Slováckého muzea v Uherském Hradišti ( pan ředitel dr. Ivo Frolec)

8.6.2023 11:38:05 | přečteno 292x | kveta.vitvarova | Celý článek