Vyhledávání

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky 2009 - 2019

V posledních desetiletích se v České republice zainteresované kulturní instituce a organizace intenzivně snaží o zachování kulturního dědictví. Cíleně se zaměřují na budování komplexního systému péče o materiální i nemateriální kulturní památky. Vedle projevů hmotné kultury stojí neméně důležité projevy kultury nehmotné, které se vyznačují svým dynamickým vývojem, průběžnou transformací a z pohledu jejich nositelů stále živým obsahem. Tradiční lidová kultura tvoří významnou složku kulturního celku. Podílí se na konstrukci kulturní identity lokálních komunit a přispívá k zachování kulturní rozmanitosti České republiky. Termín nemateriální kulturní dědictví je zde často chápán jako nehmotná část tradiční lidové kultury, a to zejména zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, jakož i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví.

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury v České republice doplňuje od roku 2009 významná opatření Ministerstva kultury v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu. Impulsem ke zřízení tohoto národního seznamu byl přístup České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO, Paříž 2003). Hlavním účelem seznamu je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky. Seznam je pravidelně aktualizován a zapsané statky pravidelně dokumentovány.


Rok 2021

Nově zapsané perličky z Poniklé do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Muzeum Českého ráje - zpracovatel nominace.


 Seznam obsahuje k 1. 1. 2020 tyto položky:

Pořadové číslo položky

Název statku

Navrhovatel

1/2009

Slovácký verbuňk

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

2/2009

Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku

NPÚ – SLS Vysočina, Hlinsko

3/2009

Jízdy králů na Slovácku

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

4/2009

Sokolnictví – umění chovu dravců, jejich ochrany, výcviku a lovu s nimi

Ministerstvo zemědělství

5/2011

Myslivost – plánovitě trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího prostředí jako přirozená součást života na venkově

Českomoravská myslivecká jednota

6/2012

Valašský odzemek

Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

7/2012

Vodění jidáše

Národní památkový ústav, ú.o.p. Pardubice

8/2012

Východočeské loutkářství

Královéhradecký kraj, Pardubický kraj

9/2013

Běh o Barchan

Město Jemnice

10/2014

Technologie výroby modrotisku

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

11/2014

Tradiční léčebné procedury a odkaz V. Priessnitze

Olomoucký kraj

12/2014

České loutkářství – lidové interpretační umění

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha

13/2015

Betlémská cesta v Třešti

Muzeum Vysočiny Třebíč

14/2015

Lidová tradice výroby vánočních ozdob ze skleněných perliček

Muzeum Českého ráje v Turnově

15/2016

Skřipácká muzika na Jihlavsku

Muzeum Vysočiny Třebíč

16/2016

Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku

Masarykovo muzeum v Hodoníně

17/2017

Historický morový průvod v Brtnici

Muzeum Vysočiny Třebíč

18/2017

Milevské maškary

Maškarní sdružení, spolek pro udržování tradic v Milevsku

19/2017

Ochotnické divadlo v České republice

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha

20/2017

Ruční výroba masopustních masek v Zákupech

Muzeum Českého ráje v Turnově

21/2017

Velikonoční slavnosti Matiček a Ježíškových Matiček na Hané

Olomoucký kraj

22/2017

Tradice vorařství na řece Vltavě

Vltavan Čechy

23/2018

Technologie pivovarnického bednářství

Plzeňský Prazdroj, a.s.

24/2018

Technologie tkaní činovati na Horňácku

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

25/2018

Dudácká tradice v ČR

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

26/2018

Ruční výroba žinylkových textilií v Hlinsku

Pardubický kraj a NPÚ – SLS Vysočina, Hlinsko

27/2019

Tradice krajkářství na Vamberecku

Královéhradecký kraj

28/2019

Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku

Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

Zápis do národního seznamu je základní podmínkou pro nominaci do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Do tohoto prestižního mezinárodního seznamu byly zatím zapsány tyto fenomény:

Slovácký verbuňk (2005), Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (2010), Sokolnictví (2010 – přidružení ČR k nadnárodní nominaci koordinované Spojenými arabskými emiráty) Jízdy králů na jihovýchodě České republiky (2011), Slovenské a české loutkářství (2016 – společná nominace Slovesné republiky a České republiky), Modrotisk (2018 – společná nominace České republiky, Maďarska, Německa, Rakouska a Slovenské republiky).

Další informace lze dohledat na www.nulk.cz ; www.lidovakultura.cz; https://www.mkcr.cz/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-ceske-republiky-299.html


Vytvořeno 24.6.2020 10:42:29 - aktualizováno 1.7.2021 9:41:31 | přečteno 9x | lenka.hornova