Vyhledávání

Pravidla

Soutěž organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466. ikona souboruPravidla.


Základní popis

Principem soutěže je navštívit památky a akce v rámci Dnů evropského dědictví 2018 v termínu od 1. do 30. září 2018 (EHD 2018) a pomocí aplikace „Dny Evropského dědictví“ zaslat fotografie navštívených objektů. Seznam všech přihlášených objektů a akcí k EHD 2018 naleznete v mobilní aplikaci ale také na stránkách www.historickasidla.cz – katalog památek a akcí EHD 2018.

Soutěžícím je každý, kdo se k soutěži zaregistruje a bude využívat mobilní aplikaci.

Soutěžící se snaží navštívit a vyfotografovat co nejvíce objektů a zúčastnit se akcí přihlášených k EHD 2018, za což získává body. 

Výhercem se stane Soutěžící, který získá nejvíce bodů.

Postup

Stáhnete si mobilní aplikaci do vašeho telefonu z adresy http://www.historickasidla.cz/mobile-app/ehd/ kde zvolíte, zda máte telefon Android nebo iOS.

V soutěžní dny – od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 navštivte některý z objektů či akcí přihlášených k EHD 2018.

Pokud budete u objektu (do 75 m) a otevřete mobilní aplikaci „Dny Evropského dědictví“ objeví se Vám ikona fotoaparátu, pomocí kterého můžete vkládat fotografie do soutěže. Fotografie se automaticky vloží do systému a zobrazí se na www.historickasidla.cz .

Registraci do soutěže provedete tak, že před prvním fotografováním památky vás aplikace vyzve k registraci pomocí formuláře, kde zadáte: křestní jméno, věk, PSČ města, kde bydlíte, e-mailová adresa, telefon. Vaše křestní jméno se bude zobrazovat na webových stránkách Sdružení (například u průběžných výsledků)

Vše si můžete zkontrolovat na webových stránkách.

Za každou navštívenou památku (objekt či akci) získáváte body, které se Vám načítají do Vašeho účtu.

Bodování v soutěži

Za každou navštívenou památku (objekt či akci) získáváte jeden bod.

Podle obdržených bodů je sestaven i následný žebříček všech Soutěžících.

Vyhodnocení soutěže

Soutěž je hodnocena průběžně – na webových stránkách je zveřejňováno průběžné hodnocení  - pořadí dle obdržených bodů.

Na závěr bude vyhodnocen ten Soutěžící, který navštívil nejvíce objektů a akcí, přihlášených k EHD 2018 v době od 1. do 30. září 2018, tedy získal nejvíce bodů.

Ceny

účastník soutěže s největším počtem bodů získává ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 5 000,- Kč během roku 2019

účastník soutěže s druhým největším počtem bodů získává ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 4 000,- Kč během roku 2019

účastník soutěže s třetím největším počtem bodů získává ubytování v jednom z členských měst Sdružení v hodnotě 3 000,- Kč během roku 2019

Obecná pravidla soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v zadání soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěží včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit, avšak vždy s účinností pro nové soutěžní kolo následující po dni přijetí takových změn či doplnění, resp. rozhodnutí o zrušení soutěže.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Ve sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Pokud je součástí soutěže hlasování, je zakázáno jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a Soutěžící bude ze soutěže vyloučen.

Bude-li mít Organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího, či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího, či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k umístění, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly.

Pravidla jsou zveřejněna před zahájením soutěže. Souhlas s těmito pravidly soutěže vyjadřuje Soutěžící tím, že se soutěže zúčastní.

Soutěžící, kteří se umístí na předních příčkách, budou zveřejněni na webových stránkách a zároveň budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu, svého osobního profilu nebo jiným vhodným způsobem.

Soutěž Sdružení je určena pro všechny občany EU. 

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a děti zaměstnanců sekretariátu Sdružení.

Soutěžící souhlasí s veřejným prezentováním svých soutěžní ch fotografií.

Účastí v soutěži každý účastník soutěže potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.  

V Praze, 28. srpna 2018 


Vytvořeno 28.8.2018 8:45:12 | přečteno 3x | kveta.vitvarova